Rodokmeň, alebo rozrod, je graf predstavujúci rodinné vzťahy v konvenčnej stromovej štruktúre. Podrobnejšie rodokmene, používané v medicíne a sociálnej práci, sú známe ako genogramy.

Ukážka rodokmeňu

Reprezentácie rodinnej histórie

upraviť

Genealogické údaje môžu byť reprezentované v niekoľkých formátoch, napríklad ako rodokmeň alebo tabuľka predkov. Rodokmene sú často prezentované najstaršími generáciami v hornej časti stromu a mladšími generáciami v spodnej časti stromu. Tabuľka predkov, ktorá je stromom, ktorý ukazuje predkov jednotlivca a nie všetkých členov rodiny, pripomína tvarom viac strom, v hornej časti širší ako v spodnej časti. V niektorých tabuľkách predkov sa jednotlivec zobrazuje vľavo a jeho predkovia vpravo. Naopak, tabuľka potomkov, ktorá zobrazuje všetkých potomkov jednotlivca, bude v hornej časti najužšia. Okrem týchto formátov môžu niektoré rodokmene zahŕňať všetkých členov konkrétneho priezviska (napr. mužský potomkovia). Ešte ďalší prístup je zahrnúť všetkých držiteľov určitého úradu, ako sú napríklad nemeckí králi, čo predstavuje spoliehanie sa na manželstvo a prepojenie dynastií dohromady.

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť