Hippokratidas (starogr. Ιπποκρατίδας) z kráľovského rodu Eurypontovcov bol kráľom Sparty (historicky je nedoložený) pravdepodobne medzi rokmi 600 pred Kr. a 575 pred Kr.

Hippokratidas
kráľ Sparty
Panovanie
DynastiaEurypontovci
Panovanie600 pred Kr. – 575 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
PredchodcaLeotychidas I.
NástupcaAgasikles
Rodina
Potomstvo
OtecLeótychidas I.

Meno spartského kráľa Hippokratida je známe z Herodotovho diela História, kde autor zaznamenal genealógiu kráľa Leótychida II., ktorá sa stala pre historikov vodidlom pri zostavovaní zoznamu kráľov Sparty rodu Eurypontovcov.

Herodotov text prezrádza, že predchodcom Hippokratida bol Leótychidas a jeho následníkom Agésilaos (za predpokladu, že sa trón dedil vždy z otca na syna). Existuje však aj zoznam od Pausania, ktorý sa od Herodotovho v menoslove kráľov hlavne z obdobia približne od polovice 7. stor. pred Kr. do začiatku 5. stor. pred Kr. odlišuje (od kráľa Theopompa). Pre chýbajúce dobové doklady na potvrdenie jednej, alebo druhej verzie, historici asi tento problém nevyriešia.

O Hippokratidovi a jeho vláde Herodotos nepíše a výnimkou nie sú ani iní antickí autori. Ale historik Ploutarchos vo svojom diele Morália, ktorá obsahuje tiež výroky Sparťanov, zaznamenal aj Hippokratidovu odpoveď satrapovi Kárie, ktorý mu napísal list, pretože muž zo Sparty bol zasvätený do komplotu istých sprisahancov, ale nič o tom nepovedal; satrapa sa v ňom pýtal ako by s ním mal naložiť. Hippokratidas mu odpísal toto: "Ak mu chceš urobiť veľkú láskavosť, tak ho pošli na smrť; ale ak nie, tak ho vyžeň zo svojej krajiny, veď ak išlo o nejakú cnosť, tak to bol vždy zbabelec."

Pozri aj upraviť

Zdroje upraviťHippokratidas
Vladárske tituly
Predchodca
Leótychidas I.
kráľ
600 pred Kr.575 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
Nástupca
Agasikles