Arekotvaré (lat. Arecales), staršie palmy (Palmae) v širšom zmysle, sú rad jednoklíčnolistových rastlín. V rámci jednoklíčnolistových rastlín je konkrétne zaraďovaný podľa APG IV do skupiny commelinidy (lat. Commelinidae) a podľa niektorých tradičných systémov do podtriedy arekové (lat. Arecidae).

Kokosová palma

Vnútorná systematika upraviť

Podľa Cronquista, Tachtadžjana 2009, Němejca 1975, podľa mnohých iných tradičných autorov ako aj podľa APG III (2009):
rad arekotvaré/palmy (Arecales/Palmales/Palmae):

 • čeľaď arekovité/palmy (Arecaeae/Palmae) - t.j. rad zahŕňa len 1 čeľaď.

Podľa Nováka 1961 (citovaný in Němejc 1975) a iných:
rad arekotvaré/palmy (Arecales/Palmales/Palmae):

Podľa Tachtadžjan 1997:
rad arekotvaré (Arecales):

 • čeľaď arekovité (Arecaceae)
 • čeľaď nipovité (Nypaceae) - v iných systémoch je toto súčasť arekovitých

Podľa Baranec et al. 2001:
rad arekotvaré/palmy (Arecales):

Podľa APG IV (2016) a Mičieta et al. 2018:
rad arekotvaré (Arecales):

Zaradenie hustofúzovitých pod arekotvaré bolo však už v čase písania APG IV sporné a najnovšie sa ukazuje, že je pravdepodobne chybné (porov. napr. Givnish et al. 2018). Z toho vyplýva, že rad arekotvaré pravdepodobne správne pozostáva len z čeľade arekovité (t.j. systém arekotvarých je rovnaký ako kedysi).

Zdroje kapitoly Systematika: [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11]

Charakteristika upraviť

Charakteristika radu závisí od použitého vymedzenia radu (porov. vyššie Systematika). Charakteristiku preto pozri v článkoch arekovité a prípadne hustofúzovité.

Zdroje upraviť

 1. Cronquistov systém
 2. TAKHTAJAN, Armen. Flowering Plants. [s.l.] : Springer Science & Business Media, 2009. 871 s. ISBN 978-1-4020-9609-9. S. 693-696.
 3. palmy. In: Pyramída (encyklopedický časopis)
 4. Bremer, B., Bremer, K., Chase, M.W., Fay, M.F., Reveal, J.L., Soltis, D.E., Soltis, P.S. & Stevens, P.F. 2009. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III. Bot. J. Linn. Soc. 161 (2)
 5. Němejc F.. Paleobotanika IV (Systematická část. Rostliny krytosemenné). [s.l.] : Alexander Doweld, 1975. 615 s. S. 432-433.
 6. TAKHTAJAN, A. 1997. Diversity and Classification of Flowering Plants. Columbia University Press, New York, 1997
 7. BARANEC, T. et al. Systematická botanika. 2001
 8. MIČIETA, Karol; ZAHRADNÍKOVÁ, Eva; HRABOVSKÝ, Michal; ŠČEVKOVÁ, Jana. Fylogenéza a morfogenéza cievnatých rastlín. Prvé. vyd. V Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. 339 s. ISBN 978-80-223-4403-6. S. 137-138.
 9. APG IV[1]
 10. Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 14, July 2017 [and more or less continuously updated since]. [2]. prístup 9.2.2021
 11. GIVNISH, T. J. et al. Monocot plastid phylogenomics, timeline, net rates of species diversification, the power of multi‐gene analyses, and a functional model for the origin of monocots. In: American Journal of Botany, nov. 2018 [3]