Aristokles z Kydónie

Aristokles alebo Aristoklés (starogr. Ἀριστοκλῆς – Aristokles, iný prepis: Aristoklés) bol grécky sochár z prelomu 6. a 5. storočia pred Kr.[1][2]

Aristokles, sochár z krétskej Kydónie, bol podľa nemeckého znalca antického umenia J. J. Winckelmanna činný okolo roku 500 pred Kr.[1][3] Staroveký autor Pausanias uvádza, že žil zrejme predtým ako sicílske mesto Zanklé premenovali na Messénu.[4] Zmena mena mesta Zanklé nastala vplyvom prisťahovaných Messénčanov v roku 494 pred Kr.[5]

Od antických autorov sa s výnimkou Pausania o jeho dielach nezachovali správy.[6] Pausanias do svojej sprievodcovskej príručky po Grécku zaznamenal, že bol autorom votívneho daru, súsošia Herakla a Amazonky (Antiopy[7]) sediacej na koni, venovaného Diovi Olympskému: „Neďaleko daru Achájčanov stojí Héraklés, bojuje o pás s Amazonkou na koni; venoval ho Euagoras, rodom zankelský, a vytvoril ho kydónsky Aristoklés.[4] Časť podstavca s niekoľkými písmenami umelcovej krajiny ([... Κυ]δονιάτας – ... z [Ky]dónie) bol objavený pred východnou časťou Diovho chrámu v Olympii.[8][5]

Referencie a bibliografia

upraviť
  1. a b Johann Joachim Winckelmann. Dějiny umění starověku Stati. Praha : Odeon, 1986. 01-519-86. S. 384.
  2. SCHMUCK, Hilmar. Biographischer Index der Antike. Berlin : Walter de Gruyter, 2001. 1073 s. ISBN 978-31-1095-441-8. S. 110. (po nemecky)
  3. Pausanias. Pausaniás, cesta po Řecku II.. Praha : nakladatelství Svoboda, 1974. 25-027-74. S. 357.
  4. a b Pausanias. Pausaniás, cesta po Řecku I.. Praha : nakladatelství Svoboda, 1973. 25-039-73. S. 420.
  5. a b Pausanias. Pausaniás, cesta po Řecku I.. Praha : nakladatelství Svoboda, 1973. 25-039-73. S. 565.
  6. Richard Bentley, Dissertations Upon the Epistles of Phalaris, str. 220
  7. Johann Joachim Winckelmann. Dějiny umění starověku Stati. Praha : Odeon, 1986. 01-519-86. S. 208.
  8. Die Inschriften von Olympia [IvO], IvO 836 [1]