Armatúra

rozlišovacia stránka

Armatúra môže byť:

  • v potrubnej technike: súbor potrubných dielov na rozdvojenie či zmenu smeru prúdu a na riadenie prietoku tekutiny, pozri armatúra (potrubie)
  • v regulačnej technike: súbor meracích, ukazovacích, počítacích a kontrolných prístrojov a spínačov na obsluhu a kontrolu technického a vedeckého procesu a podobne, pozri armatúra (regulačná technika)
  • v stavebníctve: (najmä oceľová) výstuž železobetónových dielcov a konštrukcií, pozri armatúra (výstuž)
  • v architektúre: architektonicky vyjadrené spevnenie exponovaných častí budovy, zvyčajne kamennými kvádrami, pozri armatúra (architektúra)
  • v elektrotechnike: kotva (elektrického stroja)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.