Arne (robot)

Arne je humanoidný robot ruskej spoločnosti New Era.

Názov robota je skratkou Antropomorphic Robot of New Era. Spoločnosť založená v St. Petersburgu sa vývojom humanoida zaoberá od roku 2001. Jeho zaujímavosťou je, že ako prvý humanoid má odlíšené mužské a ženské pohlavie, aj keď iba farbou povrchu. Modrý ARNE je muž, červená ARNEA je žena.

Roboty majú výšku 123 cm, hmotnosť 54 kg a disponujú 28 stupňami voľnosti. Dokážu chodiť, rozoznávajú prekážky a obídu ich. Zapamätajú si predmety v priestore, pričom rozlišujú ich farby. Dokážu rozoznať 40 rozličných príkazov zadaných ľudským hlasom a vykonať ich. Sú zaujímavé aj svojou jednoduchou konštrukciou, ktorá by mohla byť predpokladom pre ich nízku výrobnú cenu.