Robot

automatické zariadenie schopné reagovať na podnety okolia a na toto okolie spätne pôsobiť

Robot je stroj pracujúci s určitou mierou samostatnosti, vykonávajúci určené úlohy, a to predpísaným spôsobom a pri rôznych mierach potreby interakcie s okolitým svetom a so zadávateľom: Robot je schopný svoje okolie vnímať pomocou senzorov, reagovať na neho, zasahovať do neho, prípadne si o ňom vytvárať vlastnú predstavu, model. Vnímaním sveta môže nielen spoznávať svet samotný, ale môže tiež vyhodnocovať svoj vplyv na neho a využívať tak spätnú väzbu. Robot je fyzickou realizáciou všeobecnejšieho pojmu agent.

robot ASIMO

Etymológia

upraviť
 
Scéna z hry RUR s tromi robotmi

Slovo robota (práca) bolo známe už v 17.storočí, vo význame otrocká práca poddaných. Mierne pozmenene ho v roku 1921 prvýkrát vo význame stroj použil český spisovateľ Karel Čapek v dráme R.U.R. Slovo mu poradil jeho brat Josef Čapek, keď sa s ním Karel rozprával o tom, ako umelú bytosť pomenovať. Pôvodne zamýšľaný labor znel autorovi príliš "papierovo". [1] [2] [3] [4] Josef Čapek podľa bratovho svedectva navrhol slovo robot "so štetcom v ústach a maľoval ďalej ". Tak vzniklo jedno zo svetovo najznámejších slov českého pôvodu, všeobecne rozšírené najmä vďaka preniknutiu do angličtiny .

V Čapkovom diele je slovo robot skloňované ako životné podstatné meno. Skratka RUR je označuje veľkými písmenami a nazýva v množnom čísle Rozumoví Univerzálni Roboti. V češtine sa neskôr vyvinuli dva spôsoby skloňovanie podľa charakteru robota: Pre inteligentné alebo humanoidné roboty sa (obvykle vo vedecko-fantastickej literatúre ) spravidla používa životné skloňovanie. Pre priemyselné a iné, človeku nepodobné roboty (napr. " Kuchynský robot ") sa používa skôr neživotné skloňovanie.

Rozdeľovanie robotov

upraviť

Podľa generácie na:

 • roboty 1. generácie - pracujú na základe pevného programu
 • roboty 2. generácie - vybavené senzormi a senzormi, vďaka ktorým reagujú na okolité podmienky

Podľa ich schopnosti premiestňovať sa na:

 • stacionárne - nemôžu sa pohybovať z miesta na miesto (napríklad priemyselné manipulátory)
 • mobilné - môžu sa premiestňovať (napríklad vesmírne sondy a vozidlá na Marse)

Ďalej tiež podľa:

 • pohybových možností,
 • autonómie,
 • úlohy (boj, výroba, tlačiarne a plotre, preprava, prieskum),
 • spôsobe programovania, a aj inak.

Podľa úlohy, vzhľadu, spôsobu vzniku, schopností a ďalších aspektov rozlišujeme tieto roboty:

 • Manipulátor - stroj nemá vlastnú inteligenciu. Je ovládaný na diaľku.
 • Kuchynský robot - kombinácia mixéra, šľahača a ďalších kuchynských strojov, zvyčajne vyrobený ako motorová jednotka s nadstavcami.
 • Android - robot podobný človeku - obvykle sa očakáva biologické zloženie. Roboti v R.U.R. boli podľa tohto delenia androidi.
  • Droid - akýkoľvek inteligentný a samočinný robot, jeho typom je aj dron, teda droid pracujúci ako robotník.
  • Humanoid - robot podobný človeku principiálne stavbou tela a najmä spôsobom pohybu.
  • Antropomorfný - stroj, ktorý sa človeku približuje (napodobňuje ho) buď fyzicky, spôsobom pohybu, alebo naopak mentálne (napr. HAL 9000).
 • Kyborg (kybernetický organizmus) - umelá bytosť či myseľ, biologické telo pod vládou stroja, cez bio-kybernetické prepojenia. Je opačným pólom prírodnej živej bytosti. Najčastejšie vyobrazovaná ako entita s umelo upraveným telom, napr. obohateným o mechanické či elektronické súčiastky. V extrémnom prípade môže z tela zostať iba mozog, ale je stále považovaná za človeka.

Termín robot sa používa tiež pre počítačové programy, ktorý za svojho majiteľa vykonáva opakované činnosti (pozri internetový robot).

Referencie

upraviť
 1. Karel Čapek o slově robot, Lidové noviny 24. prosince 1933
 2. Karel Čapek o slově robot, ToSiPiš.cz
 3. A Karel Čapek řekl: Budiž robot, ToSiPiš.cz
 4. Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky. [s.l.] : [s.n.], 2014. ISBN 978-80-904272-7-3. S. 9, 286, 287.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Robot na českej Wikipédii.