Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Android pozri Android (rozlišovacia stránka).

Android je literárne a umelecké označenie umelo vytvorenej bytosti.. Android je stroj, ktorého účelom je správať sa, pracovať, poprípade myslieť ako človek.

Názov „Android“ pochádza z gréckych výrazov andros (muž, človek) a -eides (rovnakého druhu, podobný).

V literatúre, TV a filme sa táto definícia nedodržiava. Prví roboti vôbec, výrobky firmy R.U.R. zo rovnomenného románu Karla Čapka, boli androidi. Android Dat zo seriálu Star Trek bol robot. Robocop bol kyborg. Terminátor bol android. Okrem týchto existujú prípady, keď je ťažké rozhodnúť bez umelých kvót.

Pozri aj

upraviť