Arsia Mons je sopka na Marse. Je najjužnejšia z troch vulkánov, ktoré sú známe pod spoločným názvom Tharsis Montes a sú situované do oblasti Tharsis na severnej pologuli neďaleko rovníka. Smerom na sever od vulkánu sa nachádza Pavions Mons a ešte ďalej severne je situovaná sopka Ascraeus Mons. Najväčšia hora sústavy Olympus Mons sa nachádza severozápadným smerom od sopky. Arsa Mons sa nachádza na súradniciach 120° západnej dĺžky a 9° južnej šírky.

1. Olympus Mons
2. Tharsis Tholus
3. Ascraeus Mons
4. Pavonis Mons
5. Arsia Mons
6. Valles Marineris

Arsia Mons má vzhľadom na okolitý terén výšku 9 km a rozmer celého vulkanického masívu je 350 km. Kaldera na vrchole je viac ako 110 km široká (iný zdroj uvádza 120 km) a je teda väčšia ako na sopkách Ascraeus Mons a Pavions Mons. Ide o druhú najväčšiu známu kalderu. Podobne ako pri sopke Olympus Mons bude aj jej zloženie zodpovedať málo viskóznym lávam typu Pahoe-hoe (bázické lávy). Na jednej strane sopky je možné pozorovať ztuhnutý unikajúci výtok (lalok) lávy zo zrútenej steny kaldery.