Astrálne telo je silueta hmotného tela človeka, útvar, vznikajúci fosforescenciou hmotného tela podmienenou pôsobením ďalších substancií a esencií prítomných v hmotnom tele. Jeho forma je vytváraná pojmami, s ktorými pracuje myseľ a vedomie človeka.

Astrálne telo sa prejavuje v dvojakej forme: ako pasívny duchovný jav, samovoľné vyžarovanie bytosti zaťažené nižšími zreteľmi; ako jav žiarivý a fosforeskujúci, ktorý vzniká z nazhromaždených zásluh; zo zásluh vznikajú karmické sily, ktoré sú tiež energiou podliehajúcou personifikačnému procesu. Preto astrálne telo pokladajú za éterického dvojníka; jeho povaha je vyššia než astrálny dvojník, jeho súdržnosť je malá a podlieha teda rýchlemu rozkladu.

Keď je však človek veľmi aktívny v zle a silne bazíruje na svojom ja, vytvára nižší druh astrálneho tela s veľkými znakmi hutnosti. Tento dvojník zostáva ako plastický otlačok v neviditeľne veľmi dlho po smrti jeho tvorcu človeka. Analogicky môže byť vytvorený menej strašidelný, dokonca až priaznivo pôsobiaci jav z iných prudkých duševných alebo citových zvlnení. Astrálne telo je útvar, ktorého výraz a podoba závisia od podmienok. Jogínovia, ktorí pôsobia všetkými svojimi duševnými silami do svojho vnútra, astrálne telo vyhladzujú a keď svoje ja celkom zničia, zničia aj svoje astrálne telo.

Externé odkazy

upraviť
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.