Astronavigácia je metóda astronomickej navigácie kozmickej lode (sondy), ktorej podstatou je orientácia kozmickej lode na určitú zvolenú hviezdu alebo iný objekt na oblohe (napr. na Slnko). Uskutočňuje sa pomocou malého ďalekohľadu a fotobunky s registráciou odchýlky sledovaného objektu od osi ďalekohľadu.

Encyklopédia astronómie Tento článok alebo jeho časť obsahuje heslo z Encyklopédie astronómie s láskavým dovolením autorov a podporou SZA.

V širšom zmysle každá navigácia ( lode, lietadla... ) využívajúca polohu hviezd, slnka, mesiaca a planét k určeniu vlastnej polohy, napríklad pomocou sextantu, chronometra a almanachu.