Astronomické observatórium

Astronomické observatórium alebo hvezdáreň je vedeckovýskumný ústav zameraný na systematické astronomické pozorovania. Je to druh observatória.

Observatórium Lomnický štít

Astronomické observatóriá sa nachádzajú obyčajne ďaleko od umelých osvetlení miest, v klimaticky optimálnych, často vo vysokohorských oblastiach. Často sú vysunutými pracoviskami astronomických výskumných ústavov.

Sú vybavené optickými alebo rádiovými ďalekohľadmi, zariadeniami na získavanie a spracúvanie pozorovaní, presnými hodinami, počítačmi a inými prístrojmi. Optické ďalekohľady sa väčšinou nachádzajú v okrúhlych miestnostiach s otočnými kupolami a odsuvnou štrbinou, aby sa dala pozorovať ľubovolná časť oblohy.

Podľa špecializácie sa rozlišuje o.i.:

Astronomické observatóriá na SlovenskuUpraviť

Pozri ajUpraviť

ZdrojUpraviť