Asymptota je priamka, ktorá opisuje správanie sa krivky. S narastajúcimi hodnotami súradníc sa vzdialenosť asymptoty a krivky zmenšuje. Prebieha tu limitný proces približovania sa hodnôt a vzdialeností asymptoty a krivky.
Platí teda

Asymptoty so smernicouUpraviť

Asymptota so smernicou je priamka  , ktorá zviera s osou   uhol   určený smernicou  
Priamka   je asymptotou grafu funkcie práve vtedy keď  

Asymptoty bez smerniceUpraviť

Nech   je funkcia (grafom je krivka) a  .
Asymptotou bez smernice je potom priamka  .

Externé odkazyUpraviť