Atika je horizontálna previsnutá nosná konštrukcia, ktorá vystupuje nad plochú strechu, dotvára architektonický a estetický vzhľad objektu a môže byť murovaná alebo železobetónová. Horná hrana je vyspádovaná smerom do objektu a oplechovaná klampiarskou konštrukciou. Vnútorná strana atiky je olemovaná klampiarskou konštrukciou. Atika vystupuje nad plochú strechu najmenej 150 mm nad úrovňou strechy.

bohato zdobená atika

Zdroj upraviť

  • HÁJEK, V. Pozemné staviteľstvo I pre 1. roč. SPŠ stavebných. Bratislava : Alfa, 1989.

Iné projekty upraviť