Atrofia je zníženie funkcie a následné zmenšenie bunky, tkaniva, orgánu či celého tela, ktoré bolo pôvodne normálnej veľkosti. Dochádza k úbytku organel, napríklad endoplazmatického retikula (syntéza bielkovín) alebo myofibríl (v svalových vláknach). Atrofia môže byť jednoduchá (zmenšuje sa objem daného orgánu či tkaniva bez úbytku buniek) alebo numerická (zmenšenie je dôsledkom úbytku buniek).

Pozri aj

upraviť
  • ZAVIAČIČ, Milan. Kompendium patológie I. Bratislava : Lekárska fakulta Univerzity Komenského, 1993. ISBN 80-223-0686-X. S. 263 (27).