Organela alebo bunková organela je podjednotka bunky, ktorá je špecializovaná na nejakú funkciu a ktorá je spravidla obklopená membránou. Prenesene sa dá povedať, že ide o „orgány“ bunky.

Štruktúra typickej živočíšnej bunky:
1. Jadierko
2. Jadro
3. Ribozóm (malé bodky)
4. Vezikula
5. Drsné endoplazmatické retikulum
6. Golgiho aparát
7. Cytoskelet
8. Hladké endoplazmatické retikulum
9. Mitochondria
10. Vakuola
11. Cytosól (spolu s ostatnými organelami tvorí cytoplazmu)
12. Lyzozóm
13. Centrozóm spolu s centriolami
14. Cytoplazmatická membrána

Delenie

upraviť

Organely endomembránovej sústavy

upraviť

Toto sú organely obklopené membránou.

Organely pochádzajúce z endosymbiotických baktérií

upraviť

Organely v širšom zmysle

upraviť

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Organela