(Bunková) organela je subcelulárna (čiže menšia ako bunka) podjednotka (akýsi orgán) bunky, ktorá je špecializovaná na nejakú funkciu, a ktorá je spravidla obklopená membránou.

Štruktúra typickej živočíšnej bunky:
1. Jadierko
2. Jadro
3. Ribozóm (malé bodky)
4. Vezikula
5. Drsné endoplazmatické retikulum
6. Golgiho aparát
7. Cytoskelet
8. Hladké endoplazmatické retikulum
9. Mitochondria
10. Vakuola
11. Cytosól (spolu s ostatnými organelami tvorí cytoplazmu)
12. Lyzozóm
13. Centrozóm spolu s centriolami
14. Cytoplazmatická membrána

Delenie Upraviť

Organely endomembránovej sústavy Upraviť

Toto sú organely obklopené membránou.

Organely pochádzajúce z endosymbiotických baktérií Upraviť

Iné Upraviť

Organely v širšom zmysle Upraviť

Iné projekty Upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Organela