Bunkové delenie je časť bunkového cyklu, počas ktorého sa rodičovská bunka rozdelí na dcérske bunky. Obvykle mu predchádza delenie bunkového jadra (u Eukaryotov).

Typy bunkového delenia

upraviť
  • Amitóza - delenie bunky prostým zaškrtením. Nediferencujú sa pri ňom chromozómy a nie je zabezpečené rovnomerné rozdelenie genetickej informácie. U vyšších organizmov je tento typ delenia pre bunky vysoko špecializovaných tkanív alebo pre degenerujúce či nádorové bunky. U nižších organizmov môže rozumne fungovať pri delení viacjadrových útvarov.
  • Mitóza (mitotické delenie) bunky zabezpečuje rovnomerné odovzdanie genetickej informácie dcérskym bunkám a zachovanie pôvodného počtu chromozómov. Rozdeleniu bunky predchádza rozdelenie bunkového jadra.
  • Meióza (meiotické delenie) bunky sa skladá z dvoch po sebe nasledujúcich delení (výsledkom sú teda 4 bunky) a zabezpečuje redukciu počtu chromozómov (presnejšie sád chromozómov) v dcérskych bunkách na polovicu (2n → 1n, resp. 4n → 2n). Vzniknuté bunky sa volajú pohlavné bunky (gaméty).