Lyzozómy sú sférické organely s jednoduchou membránou, ktoré vznikajú v Golgiho aparáte a obsahujú enzýmy kyslých hydroláz. Slúžia na odbúravanie endogénneho a exogénneho materiálu v bunkách a bunkových štruktúrach, ktoré stratili funkčnosť. Tento jav sa označuje ako autofágia. Autofágia je normálny fyziologický proces v každej zdravej bunke. V mŕtvych, alebo nevratne poškodených bunkách membrány lyzozómov praskajú a enzýmy rozložia celý obsah bunky.

RozdelenieUpraviť

Lyzozómy sa rozdeľujú do troch kategórií:

  • Primárne lyzozómy ešte nemajú vhodný materiál pre lýzu. Obsahujú hydrolázy pripravené na budúce použitie.
  • Sekundárne lyzozómy obsahujú hydrolázy spolu s materiálom, ktorý má byť alebo už je čiastočne rozložený (zvyšky bunkových organel a pod.).
  • Reziduálne telieska, v ktorých väčšinu obsahu tvorí zvyškový materiál, nepodliehajúci ďalšiemu rozkladu. Obsah týchto teliesok je pomocou exocytózy vylučovaný z bunky.

ReferencieUpraviť