Cytoskelet je dynamický systém proteinových vlákien a tubulov, ktorých hlavná funkcia spočíva v transporte látok a komponentov bunky, v opore bunky a v účasti na jej delení (u živočichov sa podiela na vytvorení tzv. deliaceho vretienka).

Štruktúra typickej živočíšnej bunky:
1. Jadierko
2. Jadro
3. Ribozóm (malé bodky)
4. Vezikula
5. Drsné endoplazmatické retikulum
6. Golgiho aparát
7. Cytoskelet
8. Hladké endoplazmatické retikulum
9. Mitochondria
10. Vakuola
11. Cytosól (spolu s ostatnými organelami tvorí cytoplazmu)
12. Lyzozóm
13. Centrozóm spolu s centriolami
14. Cytoplazmatická membrána

Zloženie upraviť

Cytoskelet sa skladá z troch zložiek: mikrotubulov, mikrofilamentov a intermediárnych filamentov. Každá zo zložiek sa podieľa na špecifických funkciách, každopádne prichádzajú do tesného kontaktu a navzájom sa na seba viažu (napr. pomocou proteínu plektín).[1]

Funkcia upraviť

  • pohybová (transportná)
  • mechanická (oporná)
  • udáva tvar u živočíšnej bunky
  • vytvára spoje so susednými bunkami

Zdroj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Cytoskelet

Referencie upraviť

  1. ALBERTS, Bruce , et al.. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.] : Garland Science, 2002. (4th. ed.) ISBN 0-8153-3218-1.