Cytoskelet

Cytoskelet je dynamický systém proteinových vlákien a tubulov, ktorých hlavná funkcia spočíva v transporte látok a komponentov bunky, v opore bunky a v účasti na jej delení (u živočichov sa podiela na vytvorení tzv. deliaceho vretienka).

ZloženieUpraviť

Cytoskelet sa skladá z troch zložiek: mikrotubulov, mikrofilamentov a intermediárnych filamentov. Každá zo zložiek sa podieľa na špecifických funkciách, každopádne prichádzajú do tesného kontaktu a navzájom sa na seba viažu (napr. pomocou proteínu plektín).[1]

FunkciaUpraviť

  • pohybová (transportná)
  • mechanická (oporná)
  • udáva tvar u živočíšnej bunky
  • vytvára spoje so susednými bunkami

ZdrojUpraviť

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Cytoskelet

ReferencieUpraviť

  1. ALBERTS, Bruce , et al.. The Molecular Biology of the Cell. [s.l.] : Garland Science, 2002. (4th. ed.) ISBN 0-8153-3218-1.