Hydroláza

Hydroláza je enzým, ktorý katalyzuje hydrolýzu chemickej vázby.

A-B + H2O → A-H + B-OH
štiepi napríklad O-glykozidové väzby, či esterové väzby v lipidoch

PríkladyUpraviť