Nukleotidy alebo nukleozidfosfáty sú zlúčeniny nukleozidu a kyseliny trihydrogenfosforečnej. Nukleotid je základná stavebná jednotka nukleových kyselín a niektorých koenzýmov a niektoré plnia aj úlohu energetických prenášačov. Každý nukleotid sa skladá z fosfátovej zložky, sacharidovej zložky (ribóza – vtedy sa nazýva ribonukleotid alebo deoxyribóza – vtedy sa nazýva deoxynukleotid) a purínovej bázy (adenín, guanín) alebo pyrimidínovej bázy (cytozín, tymín, uracil).

nukleoZid + kyselina fosforečná = nukleoTid

NázvoslovieUpraviť

Názvoslovie nukleotidov zodpovedá stavbe daného nukleotidu: prvá časť slova označuje nukleozid a druhá časť udáva počet zvyškov kyseliny trihydrogenfosforečnej. Medzi nimi je číslo s apostrofom ('), ktoré označuje číslo uhlíka monosacharidu, na ktorom je nadviazaná kyselina trihydrogenfosforečná. Keďže fosforylácia najčastejšie prebieha na 5-uhlíku, názov ako adenozín-5'-monofosfát sa píše zjednodušene adenozínmonofosfát.

Zaviedli sa aj štvorpísmenové skratky. Prvé malé písmeno označuje prítomnosť monosacharidu ribózy (nepíše sa nič) alebo deoxyribózy (malé d). Ak je štruktúra nukleotidu cyklická, tak sa označuje malým c (cyklický adenozínmonofosfát, cAMP). Druhé, veľké písmeno označuje typ nukleovej bázy:

G: guanín, A: adenín, T: tymín, C: cytozín, U: uracil

Tretie veľké písmeno určuje počet fosfátových skupín (mono-, di-, tri-). Nakoniec písmeno P označuje prítomnosť fosfátu.

Anhydridová väzbaUpraviť

Fosfátové skupiny v nukleoziddifosfátoch a nukleozidtrifosfátoch sú navzájom nadviazané anhydridovou väzbou. Pri hydrolýze týchto väzieb sa uvoľní veľké množstvo energie (Δ G < −30 kJ/mol), preto sú nukleotidy zlúčeninami, ktoré umožňujú aktiváciu rekreantov a priebeh endergonických reakcií. Takisto sa označujú ako vysokoenergetické fosfáty.

Základné nukleotidyUpraviť

RibonukleotidyUpraviť

 
adenozínmonofosfát
AMP
 
adenozíndifosfát
ADP
 
adenozíntrifosfát
ATP
 
guanozínmonofosfát
GMP
 
guanozíndifosfát
GDP
 
guanozíntrifosfát
GTP
 
uridínmonofosfát
UMP
 
uridíndifosfát
UDP
 
uridíntrifosfát
UTP
 
cytidínmonofosfát
CMP
 
cytidíndifosfát
CDP
 
cytidíntrifosfát
CTP

DeoxynukleotidyUpraviť

 
deoxyadenozínmonofosfát
dAMP
 
deoxyadenozíndifosfát
dADP
 
deoxyadenozíntrifosfát
dATP
 
deoxyguanozínmonofosfát
dGMP
 
deoxyguanozíndifosfát
dGDP
 
deoxyguanozíntrifosfát
dGTP
 
deoxytymidínmonofosfát
dTMP
 
deoxytymidíndifosfát
dTDP
 
deoxytymidíntrifosfát
dTTP
 
deoxycytidínmonofosfát
dCMP
 
deoxycytidíndifosfát
dCDP
 
deoxycytidíntrifosfát
dCTP

VzorceUpraviť

AMP: C10H14N5O7P
GTP: C10H16N5O14P3
CDP: C9H15N3O11P2