Otvoriť hlavné menu

Nukleotidy alebo nukleozidfosfáty sú zlúčeniny nukleozidu a kyseliny trihydrogenfosforečnej. Nukleotid je základná stavebná jednotka nukleových kyselín a niektorých koenzýmov a niektoré plnia aj úlohu energetických prenášačov. Každý nukleotid sa skladá z fosfátovej zložky, sacharidovej zložky (ribóza – vtedy sa nazýva ribonukleotid alebo deoxyribóza – vtedy sa nazýva deoxinukleotid) a purínovej bázy (adenín, guanín) alebo pyrimidínovej bázy (cytozín, tymín, uracil).

nukleoZid + kyselina fosforečná = nukleoTid

NázvoslovieUpraviť

Názvoslovie nukleotidov zodpovedá stavbe daného nukleotidu: prvá časť slova označuje nukleozid a druhá časť udáva počet zvyškov kyseliny trihydrogenfosforečnej. Medzi nimi je číslo s apostrofom ('), ktoré označuje číslo uhlíka monosacharidu, na ktorom je nadviazaná kyselina trihydrogenfosforečná. Keďže fosforylácia najčastejšie prebieha na 5-uhlíku, názov ako adenozín-5'-monofosfát sa píše zjednodušene adenozínmonofosfát.

Zaviedli sa aj štvorpísmenové skratky. Prvé malé písmeno označuje prítomnosť monosacharidu ribózy (nepíše sa nič) alebo deoxyribózy (malé d). Ak je štruktúra nukleotidu cyklická, tak sa označuje malým c (cyklický adenozínmonofosfát, cAMP). Druhé, veľké písmeno označuje typ nukleovej bázy:

G: guanín, A: adenín, T: tymín, C: cytozín, U: uracil

Tretie veľké písmeno určuje počet fosfátových skupín (mono-, di-, tri-). Nakoniec písmeno P označuje prítomnosť fosfátu.

Anhydridová väzbaUpraviť

Fosfátové skupiny v nukleoziddifosfátoch a nukleozidtrifosfátoch sú navzájom nadviazané anhydridovou väzbou. Pri hydrolýze týchto väzieb sa uvoľní veľké množstvo energie (Δ G < −30 kJ/mol), preto sú nukleotidy zlúčeninami, ktoré umožňujú aktiváciu rekreantov a priebeh endergonických reakcií.

Základné nukleotidyUpraviť

VzorceUpraviť

AMP: C10H14N5O7P
GTP: C10H16N5O14P3
CDP: C9H15N3O11P2