Pyrimidín

chemická zlúčenina
Nezamieňať s heslom pyridín.

Pyrimidín je heterocyklická aromatická organická zlúčenina podobná benzénu a pyridínu. Pozostáva z dvoch atómov dusíka na pozíciach 1 a 3 v šesťčlennom kruhu. Patrí medzi diazíny a jeho izomérmi sú pyridazín a pyrazín.[2]

Pyrimidín
Pyrimidín
Pyrimidín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C4H4N2
Systematický názov Pyrimidín
Synonymá 1,3-Diazabenzén, 1,3-diazín, m-diazín
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 80,08 g/mol
Teplota topenia 18,9 °C
Teplota varu 123 – 124 °C
Rozpustnosť miešateľný s vodou, alkoholom a éterom
pKA 1,3[1]
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Deriváty

upraviť

Z biochemického hľadiska sú dôležité jeho tri deriváty cytozín, tymín a uracil, ktoré sú integrálnou súčasťou nukleových kyselín. Okrem toho je pyrimidínový kruh súčasťou tiamínu a jeho derivátu, tiamíndifosfátu.

Referencie

upraviť
  1. BARAN, Phil. Essentials of Heterocyclic Chemistry-I [online]. [Cit. 2022-09-21]. Dostupné online. Archivované 2023-03-14 z originálu.
  2. diazíny. In: BÍNA, Jaroslav. Malá encyklopédia chémie. Bratislava : Obzor, 1981. S. 187.