Tymín

chemická zlúčenina
Nezamieňať s tymiánom.

Tymín alebo 5-metyl-2,4-dioxypyrimidín je dusíkatá heterocyklická nukleová báza pyrimidínového typu, ktorá v DNA nahrádza uracil.

Vytvára komplementárny pár s adenínom, s ktorým sa spája dvoma vodíkovými mostíkmi.

Ako všetky nukleové bázy absorbuje ultrafialové svetlo. Tymín vplyvom UVC tvorí diméry - vznik tymínových dimérov vedie k poškodeniu DNA, zlomom alebo bodovým mutáciám, ktoré musia byť opravené. Ak je poškodenie nukleovej kyseliny príliš rozsiahle, dôjde k smrti bunky alebo k jej zvrhnutiu a vzniku nádoru.