Uracil

chemická zlúčenina

Uracil je heterocyklická zlúčenina odvodená od pyrimidínu.[1] Vyskytuje sa v RNA, kde nahradzuje tymín. Je komplementárna s adenínom.

Uracil
Uracil
Uracil
Uracil
Uracil
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C4H4N2O2
Systematický názov Pyrimidín-2,4(1H,3H)-dión
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 112,09 g/mol
Teplota topenia 335 °C
Ďalšie informácie
Číslo CAS 66-22-8
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Biosyntéza a rozklad upraviť

Uracil vzniká biosynteticky ako prvá pyrimidínová báza, a to v podobe uridínmonofosfátu (UMP). Ten sa buď následne fosforyluje za vzniku UTP, ktorý sa premieňa na CTP, alebo sa redukuje za vzniku dUMP a potom metyluje za vzniku dTMP.[2]

Pri rozklade dochádza k jeho hydrogenácii za vzniku dihydrouracilu, ktorý sa potom rozkladá až na β-alanín.[2]

Referencie upraviť

  1. ŠKÁRKA, Bohumil; FERENČÍK, Miroslav. Biochémia. 3. vyd. [s.l.] : [s.n.], 1992. ISBN 80-05-01076-1. S. 364-368.
  2. a b VOET, Donald. Biochemistry. Hoboken, NJ : John Wiley & Sons, 2011. (4th edition.) Dostupné online. ISBN 978-0-470-57095-1. S. 1107-1136.

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Uracil