Ketón

typ organických zlúčenín

Ketóny sú organické zlúčeniny, chemicky deriváty uhľovodíkov s funkčnou skupinou R1-(C=O)-R2, kde R1 a R2 predstavujú alkylové zvyšky. Spolu s aldehydmi tvoria tzv. karbonylové zlúčeniny – kyslíkaté deriváty. V predpísanom názvosloví podľa IUPAC sa názov ketónov tvorí pomocou prípony -ón, v staršom názvosloví sa môžeme stretnúť aj s príponou -ketón.

Ketón
Štruktúrny vzorec acetónu

Najjednoduchším ketónom je acetón (dimetylketón) CH3–(C=O)–CH3

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Ketón
  •   Wikislovník ponúka heslo Ketón