Aldehyd

organická zlúčenina s -CHO skupinou

Aldehyd je organická zlúčenina, chemicky kyslíkatý derivát uhľovodíkov s aldehydickou funkčnou skupinou R–CH=O. Sú vonnou súčasťou rastlinných silíc a taktiež intermediáty biochemických reakcií, napríklad Krebsovho cyklu. Využívajú sa v priemyslovom rozsahu pre organické syntézy uhlíkatých skeletov.

Všeobecný štruktúrny vzorec aldehydov

V názvosloví sa prítomnosť aldehydickej funkčnej skupiny vyjadruje:

  • ak je uhlík aldehydovej skupiny súčasťou hlavného reťazca príponou -ál alebo predponou oxo-,
  • ak uhlík aldehydovej skupiny nie je súčasťou hlavného reťazca príponou -karbaldehyd alebo predponou formyl-.

V mnohých prípadoch sa používajú aj triviálne názvy typu formaldehyd (metanál), benzaldehyd (benzénkarbaldehyd) ap.

Príprava upraviť

Najčastejšie oxidáciou primárnych alkoholov, napríklad:

CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO

Vzniknutý aldehyd je z reakčnej zmesi ťažko izolovateľný, pretože sa ihneď oxiduje na príslušnú karboxylovú kyselinu.

Najznámejšie aldehydy upraviť