Acetaldehyd

chemická zlúčenina

Acetaldehyd (systematický názov: etanál) je alifatická aldehydová organická zlúčenina so vzorcom CH3CHO[1] alebo MeCHO. Je to bezfarebná, horľavá kvapalina s ovocným zápachom. Ľahko polymerizuje na paraldehyd a metaldehyd.[1] Acetaldehyd sa nachádza v zrelom ovocí, káve a čerstvom chlebe. Produkujú ho rastliny ako časť svojho normálneho metabolizmu. V ľudskom organizme je medziproduktom metabolizácie alkoholu (etanolu), pričom je zodpovedný za nepríjemné prejavy po jeho nadmernej konzumácii.[2]

Acetaldehyd
Acetaldehyd
Acetaldehyd
Acetaldehyd
Acetaldehyd
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3CHO
Synonymá etanál, aldehyd kyseliny octovej
Vzhľad bezfarebná kvapalina, štipľavá vôňa[1]
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 44,05 g/mol
Teplota topenia −123,5 °C
Teplota varu 20,2 °C[1]
Hustota 0,788 g/cm3
Rozpustnosť vo vode rozpustný vo všetkých pomeroch
Teplota vzplanutia −39 °C
Teplota vznietenia 185 °C
Bezpečnosť
NFPA 704
4
2
0
 
Ďalšie informácie
Číslo CAS 75-07-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Vznik upraviť

Acetaldehyd sa pripravuje:

2 CH2=CH2 + O2 → 2 CH3CHO
C2H5OH + ½ O2 → CH3CHO + H2O
C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O
C2H2 + H2O → CH3CHO

Použitie upraviť

Acetaldehyd je dôležitým medziproduktom pri výrobe kyseliny octovej,[1] ktorá vzniká jeho oxidáciou, ďalej viacerých liečiv, plastov a rozpúšťadiel. Polymér paraldehyd sa používa ako uspávací prostriedok, metaldehyd sa používa ako moluskocíd.

Referencie upraviť

  1. a b c d e f g h acetaldehyd. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 38.
  2. Biology of a Hangover: Acetaldehyde [online]. HowStuffWorks, Inc, [cit. 2012-08-05]. Dostupné online. (anglicky)

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Acetaldehyd