Polymerizácia je chemická reakcia syntetických makromolekulových látok, pri ktorej sa molekuly základnej látky zlučujú do väčších celkov bez toho, aby vznikol nejaký vedľajší produkt.

Polymerizácia je viacnásobná adícia, pri ktorej monoméry majú násobné väzby. Vzniká pri nej iba jeden produkt. Teplota nesmie presiahnuť 400 °C. Reaktanty majú násobné väzby, prevažujú dvojité, ktoré sa menia na jednoduché. Reakcie bývajú exotermické (uvoľnenie tepla), mechanizmus môže byť radikálový alebo iónový.

 • radikálový:
  • 1.stupeň-iniciácia
  • 2.stupeň-propagácia(narastanie reťazca)
  • 3.stupeň-terminácia(ukončenie polymerizácie,zánik radikálov)
 • iónový:
  • katiónový alebo aniónový

M sa delia na:

 • pravé - vratnou reakciou získavame opäť monomer
 • nepravé - vratnou reakciou sa nedá získať monomér
 • homopolyméry - 1 druh monoméru (stavebná jednotka sa rovná štruktúrnej jednotke)
 • kopolyméry - vznikajú aspoň 2 druhy monomérov (stavebná jednotka sa nerovná štruktúrnej jednotke)