Formaldehyd

chemická zlúčenina

Formaldehyd (iné názvy: metanál, formalín) je chemická zlúčenina so vzorcom H2CO. Tento najjednoduchší aldehyd bol synteticky pripravený ruským chemikom Alexandrom Butlerovom, ale presvedčivo ho identifikoval August Wilhelm von Hofmann.[1]

Formaldehyd
Formaldehyd
Formaldehyd
Formaldehyd
Formaldehyd
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec H2CO
Synonymá metanál, formalín (jeho 40% roztok)
Vzhľad bezfarebný plyn
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 30,03 g/mol
Teplota topenia -117 °C
Teplota varu -19.3 °C
Rozpustnosť > 100 g na 100 ml (20 °C; vo vode)
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
05- korozívna a žieravá látka06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
NFPA 704
2
3
2
 
Ďalšie informácie
Číslo CAS 50-00-0
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Formaldehyd vzniká oxidáciou metanolu, pri tejto reakcii sa používa atomárny kyslík:

CH3OH + O → HCHO + H2O

Taktiež sa môže pripraviť za prítomnosti katalyzátorov zo syntézneho plynu:

CO + H2 → HCHO

Zdravotné riziká

upraviť

Formaldehyd môže vstupovať do tela inhalačne alebo kontaktom s kožou či očami. Orálna expozícia je možná pri styku s vodným roztokom formaldehydu alebo kontaminovanou stravou. V pľúcach sa formaldehyd ľahko vstrebáva. Polčas rozpadu v krvi je asi 90 sekúnd a metabolitom je kyselina mravčia (je vylučovaná močom) a oxid uhličitý (je vydychovaný).

Formaldehyd je súčasťou spalín dieselových aj benzínových motorov, absorbuje sa v respiračnom aj gastrointestinálnom ústrojenstve a pôsobí dráždivo.[2] Organizáciou IARC bol v roku 1995 klasifikovaný ako pravdepodobný karcinogén skupiny 2A, v roku 2011 bol preklasifikovaný na preukázaný karcinogén skupiny 1.[3]

Referencie

upraviť
  1. J Read, Text-Book of Organic Chemistry, G Bell & Sons, London, 1935
  2. Miroslav Šuta: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví, Česká a Slovenský dopravní klub 1996, ISBN 80-901339-4-0
  3. Směrnice pro kvalitu ovzduší v Evropě, MŽP ČR 1996, ISBN 80-7212-000-X

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Formaldehyd