Metanol

chemická zlúčenina

Metanol (iné názvy: metylalkohol, karbinol, drevný lieh) je najjednoduchší alifatický alkohol. Sumárny vzorec je CH3OH. Je to bezfarebná, alkoholicky zapáchajúca kvapalina, neobmedzene miešateľná s vodou. Je tekutý, horľavý a veľmi jedovatý.

Metanol
Metanol
Metanol
Metanol
Metanol
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec CH3OH
Synonymá
  • metylalkohol
  • karbinol
  • drevný lieh
Vzhľad bezfarebná kvapalina
Fyzikálne vlastnosti
Molekulová hmotnosť 32,04 g/mol
Teplota topenia −97,6 °C
Teplota varu 64,7 °C
Hustota 0,792 g/cm3
Bezpečnosť
Globálny harmonizovaný systém
klasifikácie a označovania chemikálií
Hrozby
02 - horľavá látka06 - toxická látka08 - látka nebezpečná pre zdravie
NFPA 704
3
1
0
Ďalšie informácie
Číslo CAS 67-56-1
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Metanol nie je priamo toxický. V pečeni sa však pôsobením enzýmov alkoholdehydrogenáza a aldehyddehydrogenáza metabolizuje na formaldehyd a následne kyselinu mravčiu, ktorá poškodzuje zrakový nerv a spôsobuje opuchy sietnice a acidózu, vedúcu až k smrti.

Metanol sa používa aj ako denaturačné činidlo technického etanolu.

Príprava a výroba

upraviť

V minulosti sa pripravoval destiláciou dreva za sucha, odtiaľ pochádza aj starší triviálny názov drevný lieh.

Metanol sa vyrába hydrogenáciou oxidu uhoľnatého za vysokého tlaku a teploty (okolo 350 °C) a prítomnosti katalyzátora (zmes oxidu chromitého a oxidu zinočnatého):

CO + 2 H2 → CH3OH

Prvá pomoc

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Otrava metanolom

Prvá pomoc pri otrave metanolom je vypiť dva deci kvalitného 40% alkoholu (napr. vodka) a okamžite vyhľadať lekársku pomoc.[1][2][3] Etanol spomalí rozklad metanolu a vytvorí tak priestor pre lekársky zásah. V žiadnom prípade zmiešanie etanolu s metanolom vo fľaši neneutralizuje jedovatý účinok metanolu.

Referencie

upraviť
  1. http://www.lidovky.cz/pomoc-pri-otrave-metylalkoholem-panak-kvalitniho-alkoholu-po7-/ln-video.asp?c=A120910_182818_ln-video_sk Pomoc při otravě metylalkoholem? Panák kvalitního alkoholu
  2. http://zpravy.idnes.cz/prednostka-toxikologickeho-informacniho-strediska-daniela-pelclova-1jt-/odpovedi.asp?t=PELCLOVA3 Přednostka Toxikologického informačního střediska Daniela Pelclová
  3. http://www.sme.sk/c/6532578/pri-otrave-metanolom-treba-vypit-kvalitny-tvrdy-alkohol.html Pri otrave metanolom treba vypiť kvalitný tvrdý alkohol. Následne treba okamžite vyhľadať lekársku pomoc, odporúča Úrad verejného zdravotníctva.

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Metanol