Karcinogén

Karcinogén je akákoľvek chemická látka, biologický pôvodca (napr. vírus), rádionuklid alebo priemyselný proces, ktorý spôsobuje alebo napomáha rakovinovému bujeniu.

Oficiálnu databázu karcinogénov vedie Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny (IARC), ktorá ich kategorizuje podľa miery vedeckých dôkazov o súvislosti medzi vystavením danému faktoru a výskytom rakoviny.

Kategórie karcinogénov podľa IARCUpraviť

  • Skupina 1 – preukázaný karcinogén pre človeka
  • Skupina 2A – pravdepodobný karcinogén pre človeka
  • Skupina 2B – podozrivý karcinogén pre človeka
  • Skupina 3 – neklasifikovaný
  • Skupina 4 – pravdepodobne nie je karcinogénny pre človeka

ZdrojUpraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku na českej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).