Guanín

chemická zlúčenina

Guanín je heterocyklická zlúčenina, purínová dusíkatá báza. Nukleotidy obsahujúce guanín sú súčasťou nukleových kyselín (DNA aj RNA). Guanín tvorí komplementárny pár s cytozínom, s ktorým sa viaže tromi vodíkovými mostíkmi.

Guanín

Jeho nukleotid, cyklický guanozín monofosfát (cGMP) je súčasťou niektorých signálnych kaskád v medzibunkovej komunikácii, guanozín trifosfát je alternatívou ATP v niektorých biochemických pochodoch.