Guanín

chemická zlúčenina

Guanín je heterocyklická zlúčenina, purínová dusíkatá báza. Nukleotidy obsahujúce guanín sú súčasťou nukleových kyselín (DNA aj RNA). Guanín tvorí komplementárny pár s cytozínom, s ktorým sa viaže tromi vodíkovými mostíkmi.

Guanín
Guanín
Guanín
Guanín
Guanín
Guanín
Guanín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C5H5N5O
Systematický názov 2-amino-1,9-dihydro-6H-purín-6-ón
Synonymá 2-amino-6-hydroxypurín, 2-aminohypoxantín
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 151,13 g/mol
Ďalšie informácie
Číslo CAS 73-40-5
PubChem 135398634
ChemSpider 744
SMILES O=C1c2ncnc2nc(N)N1
3D model (JSmol) Interaktívny 3D model
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.

Jeho nukleotid, cyklický guanozín monofosfát (cGMP) je súčasťou niektorých signálnych kaskád v medzibunkovej komunikácii, guanozín trifosfát je alternatívou ATP v niektorých biochemických pochodoch.