Glutamín

chemická zlúčenina

Glutamín (Gln, Q) predstavuje neesenciálnu aminokyselinu, ktorá tvorí podstatnú časť voľných aminokyselín vo svalových bunkách. Ide o najčastejšie sa vyskytujúcu sa aminokyselinu v ľudskom tele. Podporuje správne fungovanie svalových buniek a imunitného systému, tlmí katabolizmus bielkovín a zlepšuje dusíkovú bilanciu. Predstavuje dôležitý substrát pre biele krvinky. Jeho zníženie po náročnom dlhšie trvajúcom zaťažení môže viesť k jeho deficitu a zhoršeniu funkčnej zdatnosti bielych krviniek. Glutamín je dôležitým prostriedkom pre nárast, ochranu a regeneráciu svalovej hmoty. Podávanie glutamínu podporuje tvorbu rastového hormónu a vytvára antikatabolický stav. Užívanie glutamínu je zvlášť užitočné počas redukčnej diéty pri obmedzení sacharidov. V prípade zdravých a dospelých jedincov chýbajú relevantné výskumy, ktoré mi potvrdzovali efektivitu užívania glutamínu keď ide o fyzický výkon alebo svalovú hypertrofiu. Viacero vedeckých štúdií však naznačuje, že glutamín má zanedbateľný alebo žiaden efekt na zvýšenie sily alebo výkon pri fyzickom cvičení.

Glutamín
Glutamín
Glutamín
Všeobecné vlastnosti
Sumárny vzorec C5H10N2O3
Systematický názov Kyselina 2,5-diamino-5-oxopentánová
Synonymá Kyselina 2-amino-4-karbamoylbutánová
Fyzikálne vlastnosti
Molárna hmotnosť 146,146 g/mol
pKA 2,2 (karboxyl), 9,1 (amino)
Ďalšie informácie
Číslo CAS L: 56-85-9
Pokiaľ je to možné a bežné, používame jednotky sústavy SI.
Ak nie je hore uvedené inak, údaje sú za normálnych podmienok.