Adenozíndifosfát

chemická zlúčenina
Chemická štruktúra ADP

Adenozíndifosfát (skr. ADP) je chemická zlúčenina patriaca medzi nukleotidy. Chemicky sa jedná o difosforylovaný adenozín s jednou makroergickou väzbou. ADP v reakciách tvoriacich a skladujúcich energiu, ktoré prebiehajú v bunkách, na seba viaže ďalší fosfát za vzniku adenozíntrifosfátu (ATP).

Iné projektyUpraviť

ZdrojUpraviť