Australázia (geografia)

Australázia je termín, ktorý sa používa na označenie regiónu Oceánie: Nový Zéland, Austrália a okolité ostrovy v Tichom oceáne. Termín zaviedol Charles de Brosses v Histoire des navigations aux terres australes (1756). Odvodil ho od latinského termínu pre južnú Áziu a definoval ju ako oblasť od Polynézie na východe po juhovýchod Tichého oceána.

Poloha