Australázia (geografia)

Australázia[1] (iné názvy: Australoázia[2], zriedkavo Austrálázia[3]) je geografický termín, ktorý má v závislosti od zdroja niektorú z týchto definícií:

Australázia chápaná ako Austrália+Nový Zéland+ Melanézia

Poznámka: Austrália sa tu vždy myslí vrátane Tasmánie.

Termín zaviedol Charles de Brosses v Histoire des navigations aux Terres australes (1756) vo francúzskej podobe Australasie. Rozumel ním všetky v tom čase nepreskúmané južné územia v Indickom oceáne, teda južne od Ázie (zatiaľ čo obdobné územia v Tichom oceáne nazval Polynézia a v Atlantickom oceáne Magelanika). [13][14][12]. Slovo Australasie je zložené zo začiatku latinského slova australis = južný a zo slova Asie = Ázia.

Zdroje upraviť

 1. a b ŠALING, S. Veľký slovník cudzích slov 2000, S. 128
 2. https://www.geology.sk/wp-content/uploads/documents/foto/MS/MS-1998-30-4.pdf
 3. Európsky ombudsman. Výročná správa 2004 [1]
 4. Australázia. In: Encyclopaedia Beliana 1, S. 462
 5. a b c Australasien. In: Brockhaus – die Enzyklopädie Digital. [CD-ROM] Mannheim : Bibliogr. Inst. und Brockhaus, 2003. ISBN 3-7653-9377-0.
 6. Australasia. In: DEVERSON, T. et al. New Zealand Oxford Dictionary. Oxford University Press. 2005
 7. a b Australasie. In: Slovník spisovného jazyka českého.
 8. Malajské súostrovie. In: Všeobecný encyklopedický slovník M-R, 2002, S. 39
 9. Malajské souostroví. In: Diderot : všeobecná encyklopedie v osmi svazcích. Vyd. 1. Praha: Diderot, 1999. ISBN 80-902555-9-0.
 10. Okeanie. In: Ottův slovník naučný
 11. Australasia; Oceania. In: HarperCollins Publishers. American Heritage Dictionary [online]. ahdictionary.com, [cit. 2022-02-11]. Dostupné online.
 12. a b Australasie. In: Malá československá encyklopedie 1, S. 280
 13. Charles de Brosses. Histoire des navigations aux terres Australes. Contenant ce que l'on sçait des moeurs & des productions des contrées découvertes jusqu'à ce jour; & où il est traité de l'utilité d'y faire de plus amples découvertes, & des moyens d'y former un établissement: no. 1bl]513[-1]2 p., 7 cartes dépl. h. t. par G. de La Haye d'après Robert de Vaugondy. [s.l.] : chez Durand, 1756. 506 s. Dostupné online. S. 80 a Préface.
 14. MEINERS, Christoph. Betrachtungen über die Fruchtbarkeit, oder Unfruchtbarkeit, über den vormahligen und gegenwärtigen Zustand der vornehmsten Länder in Asien (Zweyter Band). [s.l.] : im Verlage bey Bohn und Compagnie, 1796. 492 s. Dostupné online. S. 426.