Automatizovaný knižničný informačný systém

Automatizovaný knižničný informačný systém (AKIS) je každý systém, ktorý automatizuje niektoré knižničné procesy.

Generácie AKISUpraviť

1. generáciaUpraviť

Systémy prvej generácie automatizovali čiastkové procesy knižničnej práce, väčšinou iba služby, ak boli automatizované viaceré procesy, tak tieto neboli navzájom prepojené alebo boli prepojené iba sprostredkovane.

2. generáciaUpraviť

Komplexné knižničné informačné systémy, automatizujúce všetky alebo aspoň väčšinu knižničných procesov. Systémy sú väčšinou modulárne a moduly navzájom nadväzujú na seba a majú spoločné dáta.

3. generáciaUpraviť

Systémy tretej generácie majú všetky atribúty predchádzajúcej generácie, navyše sú však vzájomne prepojené databázy viacerých knižníc, v ideálnom prípade všetkých knižníc danej oblasti. V takom prípade stačí, ak dokument skatalogizuje jedna knižnica a ostatné knižnice záznam iba použijú a doplnia o svoje špecifické údaje. Pokusom o implementáciu systému 3. generácie na Slovensku je projekt KIS3G – knižničný informačný systém 3. generácie.

AKIS na SlovenskuUpraviť