LIBRIS je slovenský automatizovaný knižničný informačný systém v minulosti používaný vo viac než 150 knižniciach rozličného druhu na Slovensku. V súčasnosti je systém na ústupe, väčšina knižníc prešla na niektorý zo systémov, ktorý bol inplemenovaný pod operačný systém Windows.

LIBRIS komplexne automatizuje všetky knižničné procesy, systém je modulárny a skladá sa z týchto modulov:

 • Akvizícia
 • Katalogizácia
 • Služby
 • Časopisy
 • Rešerše
 • Revízia
 • ImpEx
 • Predaj
 • Retro
 • Biblio
 • Čiarový kód

Nadstavbou nad systémom LIBRIS je WWW OPAC LIBRIS, ktorý umožňuje vystavovať databázu knižnice na Internete v ktorej si čitatelia okrem vyhľadávania informácií môžu vyhľadané dokumenty aj rezervovať.

Program LIBRIS je napísaný pre systém MS DOS, možno ho však prevádzkovať aj pod všetkými verziami MS Windows a pod Linuxom pod emulátorom FreeDOS. V najnovších verziách Windows systém LIBRIS možno prevádzkovať pod DOSBOXOM.

Pozri aj upraviť