Autonómny okruh (Rusko)

Autonómny okruh je typ subjektu Ruskej federácie. V súčasnosti (od 1. marca 2008) v Ruskej federácii existujú 4 autonómne okruhy. Ide o regióny obývané neruskými etnikami, ktoré často tvoria iba menšiu časť obyvateľstva.

Autonómne okruhy Ruska

Autonómne okruhy (staršie "národnostné okruhy") sú pozostatok administratívneho členenia ZSSR, kde išlo o formu autonómie umožňujúcu malým národnostiam v ZSSR samostatne spravovať svoje vnútorné záležitosti.