Sústava automatického riadenia

(Presmerované z Autopilot)

Sústava automatického riadenia[1] (iné názvy: autopilot, automatický pilot, automatické riadenie[2], systém automatického riadenia lietadla[3], automatické riadenie lietadla[4]) je zariadenie, pripojené k hlavnej sústave riadenia lietadla, ktoré po jeho uvedení do činnosti automaticky riadi lietadlo.[1]

Sústava automatického riadenia má počiatky v roku 1912 v konštrukcii Američana E. A. Sperra.[4]

Iné projekty upraviť

Zdroje upraviť

  1. a b NEDELKA, Milan, a kol. Slovenský letecký slovník terminologický a výkladový. Bratislava : Magnet-Press Slovakia, 1998. 494 s. ISBN 80-968073-0-7. S. 153.
  2. letec. In: GONDA, Ján, ed. Letecký terminologický slovník. Bratislava : Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1953. 103 s. (Odborná terminológia; zv. 9.) Dostupné online. S. 73.
  3. ŘÁDA, Ivan. Anglicko-český letecký slovník. Vyd. 1. Voznice : Leda, 2001. 415 s. ISBN 80-85927-92-6. S. 64.
  4. a b automatické riadenie lietadla. In: Encyclopaedia Beliana. 1. vyd. Bratislava : Encyklopedický ústav SAV; Veda, 1999. 696 s. ISBN 80-224-0554-X. Zväzok 1. (A – Belk), s. 477.