Avantgarda

rozlišovacia stránka

Avantgarda (z fr. predvoj) je

 • vo vojenstve: predvoj, ktorý ako malý pohyblivý oddiel preniká do neznámeho územia
 • skupina pokrokových priekopníkov, synonymum: predvoj
 • v umení všeobecne:
  • skupina alebo generácia tvorcov, ktorí sa usilujú o pokrok, revolučnú zmenu, a to spoločenskú alebo duchovnú, alebo o nové formy umenia, nové výrazové prostriedky
  • prúd moderného umenia (najmä) v prvej tretine 20. stroročia, ktorého jednotlivé smery (kubizmus, expresionizmus, futurizmus, dadaizmus, poetizmus, surrealizmus) sa dištancovali od tradičných hodnôt a estetických noriem minulosti a hľadali nové témy a formy výpovede, pozri avantgarda (umelecké obdobie)
 • vo filme:
  • prúd od medzivojnového obdobia zhruba do začiatku 80. rokov 20. storočia, pozri avantgarda (dejiny filmu)
  • všeobecnejšie: diela stojace mimo estetický a komerčný hlavný prúd bežne hranej, animovanej, dokumentárnej kinematografie (napr. underground, abstraktný film a podobne), pozri avantgarda (nekomerčný film)
 • v hudbe: označenie pre nasledujúce smery 20. storočia: impresionizmus, expresionismus, bruitizmus, neoklasicizmus, seriálna hudba, aleatorika, elektronická hudba, nová jednoduchosť, minimal music, dodekafónia, intuitívna hudba, free jazz, noise, pozri avantgarda (hudba)
 • v utopickom socializme: označenie pre tendencie, ktoré majú revolučný cieľ, pozri avantgarda (utopický socializmus)


Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.