Avantgarda

rozlišovacia stránka

Avantgarda (z fr. predvoj) je

 • vo vojenstve: predvoj, ktorý ako malý pohyblivý oddiel preniká do neznámeho územia
 • skupina pokrokových priekopníkov, synonymum: predvoj
 • v umení všeobecne:
  • skupina alebo generácia tvorcov, ktorí sa usilujú o pokrok, revolučnú zmenu, a to spoločenskú alebo duchovnú, alebo o nové formy umenia, nové výrazové prostriedky
  • prúd moderného umenia (najmä) v prvej tretine 20. stroročia, ktorého jednotlivé smery (kubizmus, expresionizmus, futurizmus, dadaizmus, poetizmus, surrealizmus) sa dištancovali od tradičných hodnôt a estetických noriem minulosti a hľadali nové témy a formy výpovede, pozri avantgarda (umelecké obdobie)
 • vo filme:
  • prúd od medzivojnového obdobia zhruba do začiatku 80. rokov 20. storočia, pozri avantgarda (dejiny filmu)
  • všeobecnejšie: diela stojace mimo estetický a komerčný hlavný prúd bežne hranej, animovanej, dokumentárnej kinematografie (napr. underground, abstraktný film a podobne), pozri avantgarda (nekomerčný film)
 • v hudbe: označenie pre nasledujúce smery 20. storočia: impresionizmus, expresionismus, bruitizmus, neoklasicizmus, seriálna hudba, aleatorika, elektronická hudba, nová jednoduchosť, minimal music, dodekafónia, intuitívna hudba, free jazz, noise, pozri avantgarda (hudba)
 • v utopickom socializme: označenie pre tendencie, ktoré majú revolučný cieľ, pozri avantgarda (utopický socializmus)


Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.