Avatára (v sanskrite avatára, v hindčine avtár) alebo zriedkavo avatar je v hinduistickej filozofii inkarnácia vyššej bytosti (déva) alebo najvyššej bytosti (boh) na Zemi.

Sanskritské slovo avatára (zriedkavo sa vyskytuje aj sanskritský tvar avatara) doslova znamená zostúpenie, a to najmä zostúpenie boha na zem. [1].

V hinduizme sa výraz avatára používa najčastejšie na označenie inkarnácií bohov Višnu alebo Ganéšu. Termín avatar používajú aj stúpenci iných (dharmických) náboženstiev na označenie pozemských inkarnácií iných božstiev, napríklad Ježiša.

Referencie upraviť