Višnu alebo Višnuh (sanskr. kmeň: विष्णु - Višnu; nominatív: Višnuh) je všeprenikajúci Boh udržiavateľ, druhá osoba hinduistickej „svätej trojice“ trimúrti. Kedykoľvek je svet v nebezpečí, Višnu sa inkarnuje ako avatára, aby zachránil ľudstvo pred skazou.

Višnu vo svojej prvej inkarnácii ryby

Podľa hinduistických písiem, ako je Šrímad Bhágavatam a Bhagavad gítá, sa Višnu neustále zjavuje v rôznych inkarnáciach, ktoré sa delia do 6 základných skupín:

 • Puruša-avatára
 • Líla-avatára
 • Guna-avatára
 • Manu-avatára
 • Juga-avatára
 • Šaktjavéša-avatára

Avatáry

upraviť
 1. Matsja (ryba)
 2. Kúrma (korytnačka)
 3. Varaha (diviak)
 4. Narasinha (muž-lev)
 5. Vámana (bráhman trpaslík) je prvá inkarnácia v úplne ľudskej podobe, aj keď zakrpatenej
 6. Parašuráma (Ráma so sekerou)
 7. Ráma (hrdina Rámájany)
 8. Krišna (pastiersky boh)
 9. Buddha
 10. Kalki (biely kôň)

Matsja bola prvá inkarnáciou Boha Višnu. Višnu v tejto forme zachránil svätca Satyavratu, čo je akási hinduistická paralela biblického Noeho.

V hinduizme je Manu postava pokračovateľa ľudstva - prvého muža, ktorý bude určovať smer sveta po jeho zániku, o čom veľmi podrobne píše Matsya purána, jedna z najstarších kníh. Manu zachránil časť stvorenia pred zničujúcou potopou v príbehu veľmi podobnom biblickému, v ktorom takmer rovnakú úlohu prevzal Noe, o čom píše kniha Genezis. Hoci sa príbeh o potope prezentuje aj ako legenda, hinduizmus i kresťanstvo ho vidí ako skutočnosť. Manu bol čestný človek a miloval Boha, preto dostal meno "Satyavrata" - "prísľub pravdy".

Pred mnohými tisíckami rokov, keď už bol prvý život na Zemi, existoval tu jeden príšerný démon, ktorý zastrašoval ľudí a získaval si ich na svoju stranu. Múdrym nasledovníkom Dharmy bránil vykonávať posvätné obrady a ukradol sväté Védy, ktoré skryl v najnedostupnejších hĺbkach oceánu. Brahma, Stvoriteľ sveta, sa rozhodol konať a pristúpil k Pánovi Višnuovi a požiadal ho o pomoc. Višnu dal okamžite prísľub, že niečo urobí. Prijal na seba podobu ryby (matsja) a hodil sa do mora. Pán Višnu zabil démona a z čriev mu vytrhol Védy. Matsja ako forma Boha Višnua sa zobrazuje ako postava so štyrmi rukami s vrchnou ľudskou podobou a odspodu s telom ryby. Višnu si vybral človeka - stal sa ním svätec Satyavrata (nazývaný aj ak Manu, čo je označenie pre prvého človeka), aby predĺžil pokračovanie stvorenia potom, ako bohovia zošlú svoj hnev na ľudské plemeno formou potopy.

Piatou inkarnáciou je Vamana alebo inkarnácia v podobe trpaslíka, ktorý sa narodil v rodine jedného brahmánskeho kňaza. Vamana je piaty avatar Boha Višnu a jeho prvá inkarnácia v období Treta Yugy (druhého veku); je to prvý avatar Boha Višnu, ktorý sa zjavil celý v ľudskej podobe.

Parašurama

upraviť

Šiestou inkarnáciou je Parašurama, kedy boh Višnu prichádza ako bojovník, syn istého svätca, potomka veľkého Bhrigusa. Zabije kráľa Kartavirya a dej sa odohráva v Treta yuge.

Siedmou inkarnáciou je Ráma, ktorý zabil démona Ravanu. Celý príbeh popisuje staroindický epos Rámájana.

Krišna

upraviť

Ôsmou inkarnáciou je Krišna (Kršna) ktorý zabil Kansu, syna zlého démona. Krišna sa zjavuje v Mahábhárate ako Boh, ktorý sa zjaví Ardžunovi.

Deviatou inkarnáciou bol Budha, ktoré doslova znamená prebudený. Bol osvietený, múdry a veľký mysliteľ.

Desiatou inkarnáciou je Kalki, ktorý je zobrazovaný ako mladý muž s bielym koňom, ktorý príde ukončiť súčasnú dobu temna a ničenia známu ako Kali Yuga a nastolí dobu Satya Yuga, teda o zlatý vek, v angličtine "Golden Age".

Keďže hinduizmus je oveľa heterogénnejší ako kresťanstvo, názory na počet avatarov tohto Boha sa môžu líšiť.

Postavenie

upraviť

Višnuovo postavenie v hierarchii bohov je výnimočné, pretože v písmach ako je Katha Upanišad, Gítopanišad, Padma Purána a Bhágavata Purána, je Višnu opísaný ako zdroj všetkých duchovných a hmotných svetov. Tým sa kategoricky líši od bohov ako sú Indra, Čandra, Váju, Agni a podobne.

Višnu má nespočetne veľa mien, ktoré sa používajú pri rôznych príležitostiach. V indickej tradícii je používanie mena Višnua veľmi dôležité, pretože Šrímad Bhágavatam uvádza, že privoláva priazeň do ľudského života.

Niektoré z mien Višnua sú: Krišna, Ráma, Varáha, Nrsimha, Vámana, Jašóda-nandana, Nandanandana, Džagadíša, Džaganátha.

Existujú písma ako je napr. Višnu-sahasra-náma-stotra, ktoré obsahujú tisíc mien Pána Višnua.

Iné projekty

upraviť
 •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Višnu

Externé odkazy

upraviť