Bahrám IV. († 399) bol perzský veľkokráľ z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 388 – 399. Jeho otcom bol pravdepodobne kráľ Šápúr III., synom a nástupcom kráľ Jazdkart I.

Rovnako ako v prípade kráľov Ardašíra II. a Šápúra III. je informácii o vláde Báhráma IV. menej. Je možné, že krátko po jeho nástupe na trón bola uzavretá dohoda s Rimanmi o rozdelení Arménie, väčšina bádateľov ju však dnes posúva do vlády jeho predchodcu. V zahraničnopolitickej oblasti sa Báhrám stretával najmä s hunským nebezpečenstvom, ktoré vyvrcholilo vpádom do Mezopotámie v roku 395 – útočníci boli nakoniec odrazení. K iným vojenským akciám v tom čase asi nedošlo.

Báhrám IV., ktorého pramene opisujú ako slabého vládcu, padol roku 399 za obeť sprisahaniu svojich dvoranov. Pre numizmatikov je zaujímavé, že na jeho minciach sú prvýkrát v sásánovskej histórii uvedené značky mincovní.

Externé odkazy

upraviť


Báhrám IV.
Vladárske tituly
Predchodca
Šápúr III.
kráľ
388399
Nástupca
Jazdkart I.