Ardašír II. bol perzský veľkokráľ z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 379 – 383. Jeho otcom bol podľa časti autorov kráľ Hormizd II., podľa iných Šápúr II.

Ardašír II. na reliéfe v Ták-i Bústane

O Ardašírovej vláde poznáme iba málo podrobností a aj tie sú sčasti rozporuplné. Nevie sa, napríklad, či na tróne zotrval až do svojej smrti alebo či nebol nakoniec zosadený veľmožmi. Dochoval sa však jeho reliéf pri Ták-i Bústane, kde je znázornený spolu s Ahura Mazdou a Mithrou – ide o jedinú pamiatku v Iráne s vyobrazením Mithry. Za Ardašíra II. sporadicky pokračovalo prenasledovanie kresťanov, začaté za vlády Šápúra II.

Externé odkazy upraviť


Ardašír II.
Vladárske tituly
Predchodca
Šápúr II.
kráľ
379383
Nástupca
Šápúr III.