Hormizd II. bol perzský veľkokráľ z rodu Sásánovcov vládnuci v rokoch 302 – 309. Jeho otcom bol kráľ Narsé (vládol 293 – 302), synmi králi Ádhar Narsé a Šápúr II.; okrem nich sú známi ešte synovia Hormizd a Šápúr (neskorší kráľ Sakov) a niekedy k nim býva zaraďovaný aj budúci veľkokráľ Ardašír II., ktorého však časť autorov označuje za syna Šápúra II.

Hormizd II. na minciach z čias jeho vládnutia

Hormizd, ktorý zdedil ríšu po svojom otcovi Narséovi, sa z politických dôvodov oženil s kušánskou princeznou. Za jeho vlády nedošlo k väčším bojom s Rimanmi, aj keď niektoré neskoršie pramene, napríklad dosť problematická Arbélska kronika, tvrdia opak.

Z náboženského hľadiska bol Hormizd II. tolerantným panovníkom, a to aj voči kresťanom, perzekvovaným najmä za vlády Báhráma II. (276 – 293) – v každom prípade však neboli zaznamenané žiadne prenasledovania. Hormizdovo panovanie je veľmi slabo doložené prameňmi, viac informácií je k dispozícii až o dynastických zmätkoch po jeho smrti, ktoré na perzský trón vyniesli budúceho veľkého dobyvateľa Šápúra II., vtedy v dojčenskom veku; pri týchto nepokojoch bol najstarší kráľov syn Ádhar Narsé po krátkej vláde zosadený a ďalší syn Hormizd skončil vo väzení.

Externé odkazy

upraviť


Hormizd II.
Vladárske tituly
Predchodca
Narsé
kráľ
302309
Nástupca
Ádhar Narsé