Symbol rozcestia O iných významoch výrazu Baňa pozri Baňa (rozlišovacia stránka).

Baňa je:

  • v užšom zmysle: banské dielo, teda umelo vyrazený priestor v hlbinnej bani slúžiaci na otvárku a prípravu ložiska, ťažbu úžitkových nerastov účelnou dobývacou metódou, na dopravu, vetranie, odvodňovania a i.
  • v širšom zmysle: komplex všetkých banských diel, stavieb a zariadení potrebných na odkrývanie, prípravu a ťažbu úžitkového nerastu

Podľa spôsobu ťažby existujú tieto bane (v širšom zmysle):

Pozri aj

upraviť