Baníctvo (iné názvy: banský priemysel, ťažobný priemysel) je ťažba nerastných surovín (minerálov, rúd, nerúd a fosílnych palív) prípadne ďalších surovín zo Zeme, povrchovou ťažbou alebo podzemným spôsobom. Predstavuje komplexný súhrn prác potrebných na vyhľadávanie, dobývanie a čiastočne aj na úpravu úžitkových nerastov. Týmto spôsobom sa dobýva väčšina surovín, ktoré nemôžu byť dopestované poľnohospodárstvom, vytvorené umelo v laboratóriách alebo priemyselne. V širšom zmysle baníctvo zahŕňa dobývanie akýchkoľvek neobnoviteľných zdrojov ako sú rudy, ale aj ropa, zemný plyn a voda.

Šachty v Banskej Štiavnici, 1726
Povrchová ťažba železnej rudy na Labradore v Kanade

Ťažbu možno vykonávať:

  • hlbinne - vykopaním štôlní (horizontálnych tunelov), ťaží sa ruda obsahujúca jalovinu (vyťažený materiál bez rudy) v tzv. hlbinných baniach
  • ťažbou povrchovým spôsobom v lomoch, tento spôsob je ekonomicky menej náročný a lacnejší

Vplyv banského priemyslu na životné prostredieUpraviť

Ťažba a úprava nerastných surovín má negatívne vedľajšie vplyvy na životné prostredie. Pri ťažbe a spracovaní prírodných surovín (uhlie, ropa, rudy) vzniká značné množstvo tuhých, kvapalných aj plynných odpadov. Produkcia týchto odpadov sa viaže na miesto ťažby, resp. výroby. Mnohé z týchto negatívnych javov možno minimalizovať alebo celkom odstrániť použitím vhodných technológií a pracovných postupov.

Intenzita a spôsob ovplyvnenia životného prostredia pri ťažbe závisia na:

  • druhu dobývanej suroviny
  • spôsobu dobývania a jeho intenzite
  • množstve a koncentrácii ťažobných zariadení na určitom územnom celku
  • geologických podmienkach uloženia ložiska
  • geomorfológii postihnutého územia

Verejnosti sprístupnené bane na Slovensku[1]Upraviť

ReferencieUpraviť

  1. Bane a štôlne | Slovenský cestovateľ [online]. Slovenský cestovateľ, [cit. 2018-10-02]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť