Baníctvo (iné názvy: banský priemysel, ťažobný priemysel) je ťažba nerastných surovín (minerálov, rúd, nerúd a fosílnych palív) prípadne ďalších surovín zo Zeme, povrchovou ťažbou alebo podzemným spôsobom. Predstavuje komplexný súhrn prác potrebných na vyhľadávanie, dobývanie a čiastočne aj na úpravu úžitkových nerastov. Týmto spôsobom sa dobýva väčšina surovín, ktoré nemôžu byť dopestované poľnohospodárstvom, vytvorené umelo v laboratóriách alebo priemyselne. V širšom zmysle baníctvo zahŕňa dobývanie akýchkoľvek neobnoviteľných zdrojov ako sú rudy, ale aj ropa, zemný plyn a voda.

Šachty v Banskej Štiavnici, 1726
Povrchová ťažba železnej rudy na Labradore v Kanade

Spôsob ťažbyUpraviť

 • hlbinná ťažba - vykopaním štôlní (horizontálnych tunelov), ťaží sa ruda obsahujúca jalovinu (vyťažený materiál bez rudy) v tzv. hlbinných baniach
 • povrchová ťažba - ťaží sa v lomoch, tento spôsob je ekonomicky menej náročný a lacnejší
 • ťažba lúhovaním - (al. chemické lúhovanie)[1] ideálne sa ťaží nerast rozpustný vo vode (soľanka), alebo sa do vody pridávajú rozpúšťadlá (kyseliny, kyanidy a pod.)[2], ktoré však zaťažujú životné prostredie. Na Slovensku je kyanidová ťažba zlata zakázaná zákonom.[3]

Vplyv banského priemyslu na životné prostredieUpraviť

Ťažba a úprava nerastných surovín má negatívne vedľajšie vplyvy na životné prostredie. Pri ťažbe a spracovaní prírodných surovín (uhlie, ropa, rudy) vzniká značné množstvo tuhých, kvapalných aj plynných odpadov. Produkcia týchto odpadov sa viaže na miesto ťažby, resp. výroby. Mnohé z týchto negatívnych javov možno minimalizovať alebo celkom odstrániť použitím vhodných technológií a pracovných postupov.

Intenzita a spôsob ovplyvnenia životného prostredia pri ťažbe závisia na:

 • druhu dobývanej suroviny
 • spôsobu dobývania a jeho intenzite
 • množstve a koncentrácii ťažobných zariadení na určitom územnom celku
 • geologických podmienkach uloženia ložiska
 • geomorfológii postihnutého územia

Verejnosti sprístupnené bane na Slovensku[4]Upraviť

ReferencieUpraviť

 1. ISBN 978-92-79-19367-5, Európska únia, 2011, Ťažba neenergetických surovín a sústava Natura 2000, Dopady chem. luhovania - str.33
 2. FRANZEN, Jozef; MESARČÍK, Ivan. Zlato a jeho kyanidové lúhovanie [online]. enviromagazin.sk, [cit. 2021-09-10]. Dostupné online.
 3. TASR. Zlato sa na Slovensku nebude môcť ťažiť metódou kyanidového lúhovania. teraz.sk (Bratislava: TASR), 2014-11-01. Dostupné online [cit. 2021-09-10].
 4. Bane a štôlne | Slovenský cestovateľ [online]. Slovenský cestovateľ, [cit. 2018-10-02]. Dostupné online.

Iné projektyUpraviť

Externé odkazyUpraviť