Bahniansky potok

potok na Slovensku

Bahniansky potok[1] (staršie Bahenský kanál, Bahniansky kanál) je potok na Záhorí, vo východnej časti okresu Senica. Je to pravostranný prítok Myjavy, meria 5,2 km a je tokom IV. rádu.

Bahniansky potok
potok
Zdrojnica Sochorovské, Chvojnická pahorkatina
Ústie Myjava, Dolné Suroviny
Dĺžka 5,2 km
Povodie Myjava
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-13-03-028,-030
Číslo recipienta 4-13-03-1183
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Prameň

upraviť

Pramení v Chvojnickej pahorkatine, v podcelku Senická pahorkatina[2], na západnom svahu Sochorovského (318,4 m n. m.) v nadmorskej výške približne 245 m n. m.

Opis toku

upraviť

Od prameňa tečie na krátkom úseku na juh, zľava priberá krátky prítok z juhozápadného svahu Sochorovského, potom tečie prechodne na juhozápad a napája malú vodnú nádrž. Z nádrže vyteká západným smerom, tečie cez osadu Hlbocký Dvor, esovito sa stáča a západne od osady priberá pravostranný prítok z lokality Drahy pri háji. Následne sa stáča juhozápadným smerom, zľava priberá prítok vznikajúci južne od Hlbockého Dvora a pokračuje severozápadným smerom. Sprava ďalej priberá Hlbocký potok, mení smer toku viac na západoseverozápad, opäť sa esovito stáča a podteká štátnu cestu č. 51. Vstupuje do Borskej nížiny, do podcelku Myjavská niva, z ľavej strany ešte priberá Surovinský potok a k ústiu pokračuje západojuhozápadným smerom. Na území mesta Senica, juhojuhozápadne od osady Dolné Suroviny, ústi v nadmorskej výške cca 194 m n. m. do Myjavy.[3]

Referencie

upraviť
  1. Názvy vodných tokov [online]. Bratislava: Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.
  2. KOČICKÝ, Dušan; IVANIČ, Boris. Geomorfologické členenie Slovenska [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2011, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.
  3. Mapový portál HIKING.SK [online]. Denník N, [cit. 2023-11-23]. Dostupné online.