Baktria

historická oblasť v strednej Ázií

Baktria (perzsky Báchtar, grécky Baktriana) je historické územie a jeden z prvých štátnych útvarov na území, ktoré dnes patrí Afganistanu, Turkmenistanu a Tadžikistanu, a ktoré tu začali vznikať už v 1. tisícročí pred Kr. Rozkladala sa v oblasti povodia rieky Amudarja, s hlavným mestom Baktra (dnešné afgánske mesto Balch).

Staroveké mestá a oblasť Baktrie

Celkovo sa o tejto ríši nevie veľa. Baktria bola už v 7. storočí pred Kr. vyspelým štátom s mestskými sídlami, rozvinutým zavlažovaním a poľnohospodárstvom. Čulo obchodovala s okolím a mala i vlastné mince. Niektorí historici sa domnievajú, že ju mohol založiť jej vládca Guštásp (Vištásp), ktorý bol súčasníkom Zarathuštru.

Zmienky o Baktrii sa nachádzajú v Aveste (1. tisícročie pred Kr.), spomína ju Pompeius Trogus v Historiae Philippicae (1. storočie pred Kr.), v spisoch historika a geografa Abú Rajhána Bírúního (okolo 1. tisícročia) a v Šáhnáme (Knihe kráľov) Abú-I-Kásima Firdausího.

Baktria ako historická oblasť sa neskôr stala súčasťou viacerých ríš: Seleukovskej, Kušánskej, Abbásovskej a ďalších.

Zdroje upraviť