Bastión je novoveký druh či variant bašty - vysunutá časť opevnenia pevnosti v tvare plochého päťuholníka s ostrým britom uprostred (alebo v podobnom tvare). Spravidla ide o prvok bastiónovej sústavy.

Schéma bastiónu

Pozor na zámenu: V niektorých jazykoch (angličtina, francúzština, čiastočne nemčina) slovo Bastion označuje všeobecne baštu, podobne niekedy aj v slovenčine - pozri bastión.

Bastión uľahčuje obranu opevnenia pomocou obrannej paľby strelcov alebo diel. Bastión zvyšuje rozsah streľby a pokrýva aj miesta rovnobežné s opevnením. Môže byť vytvorený z murovaného kameniva, ale častejšie to býva dutý alebo plný zemný val (často s pilierovou vnútornou konštrukciou) s tehlovým plášťom a armovanými nárožiami.

Bastión môže figurovať aj ako samostatná stavba vysunutá ďaleko pred opevnením. Vystúpené bastióny, ktoré boli súčasťou opevnenia mali obvykle päťuholníkový pôdorys. Lícne strany sa stretávali v bode, ktorý bol najviac vysunutý. Na rozdiel od veží alebo oblých hradieb tak počas streľby nedochádzalo k slepým uhlom.

Jedny z prvých bastiónov sa stavali v 15. storočí podľa návrhu talianskeho architekta Giuliana da Sangalla.

Pozri aj

upraviť